ABUS August Bremicker Söhne KG
WEEE-Reg Nr.: DE79663011

ABUS Security Center GmbH
WEEE-Reg Nr.: DE65915284

De Europese Unie stelt quota vast voor de inzameling en nuttige toepassing van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (oude apparaten). Sinds 29.10.2020 zijn producenten van elektrische en elektronische apparatuur verplicht jaarlijks informatie te verstrekken over het bereiken van de kwantitatieve doelstellingen voor de gescheiden inzameling van AEEA (§ 10 lid 3 ElektroG) en de verwerking en nuttige toepassing van oude apparaten (§ 22 lid 1 ElektroG).

Deze informatie is te vinden via de volgende link:

Informatie over het bereiken van kwantitatieve doelstellingen

Loading ...